ข่าวสารและกิจกรรม-โครงการ Road Map การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมแห่งชาติ ระยะ 20 ปี


โครงการ Road Map การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมแห่งชาติ ระยะ 20 ปี

14/02/2019 - 25/02/2019

ขอเชิญร่วมประชุมชี้แจงและเผยแพร่ผลการดำเนินงานโครงการ Road Map การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมแห่งชาติ ระยะ 20 ปี ในวันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 08.30-12.00 น. ณ โรงภาพยนต์สกาล่า กรุงเทพมหานคร