ชุมชนตลาดท่ามะกา (ตลาดลูกแก)


ละติจูด 13.9178390551 , ลองจิจูด 99.7672054936 ความสูงจากระดับน้ำทะเล

สถานที่ตั้ง

ตำบลดอนขมิ้น อำเภออำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี รหัสไปรษณีย์ 71120

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

ประเภทที่ 7 ย่านชุมชนเก่า

ความสำคัญ/ลักษณะ

เป็นชุมชนย่านตลาดการค้าบริเวณถนนแสงชูโต ซึ่งมีชื่อเรียกอีกชื่อว่า “ตลาดลูกแก” (ในพื้นที่ของตำบลดอนขมิ้น) ตั้งอยู่ในพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำ โดยมีแม่น้ำแม่กลองไหลผ่านทางทิศตะวันตก และเป็นชุมชนแรกของจังหวัดกาญจนบุรีที่ใกล้กรุงเทพมหานครมากที่สุด

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

หน่วยอนุรักษ์ฯ

แก้ไขเมื่อ

2019-12-26

ข้อมูลสถิติ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
เอกสาร

การใช้งบประมาณตามแผนงานต่างๆ

ชื่อ รายละเอียด งบประมาณ ปี เอกสาร

รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม

ชื่อ รายละเอียด ปี เอกสาร