วัดธรรมิการาม


ละติจูด 11.8135673 , ลองจิจูด 99.7967064 ความสูงจากระดับน้ำทะเล

สถานที่ตั้ง

ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภออำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 77000

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

วัด วัดร้าง ศาสนสถาน

ความสำคัญ/ลักษณะ

สร้างขึ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2465 โดยมีพระยาดำดรงธรรมสารและคุณหญิงเป็นผู้ริเริ่ม ต่อมารัชกาลที่ 6 และสมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิ์ศจีทรงวางศิลาฤกษ์แทนพระองค์ และพระราชทาาน

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

หน่วยอนุรักษ์ฯ

แก้ไขเมื่อ

2020-12-16

ข้อมูลสถิติ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
เอกสาร

การใช้งบประมาณตามแผนงานต่างๆ

ชื่อ รายละเอียด งบประมาณ ปี เอกสาร

รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม

ชื่อ รายละเอียด ปี เอกสาร