ถ้าพระยานคร


ละติจูด 12.202452343 , ลองจิจูด 100.007394418 ความสูงจากระดับน้ำทะเล

สถานที่ตั้ง

ตำบลสามร้อยยอด อำเภออำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 77120

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

แหล่งโบราณคดีทั้งที่ขุดค้นแล้ว และยังไม่ได้ขุดค้น โบราณวัตถุ

ความสำคัญ/ลักษณะ

บ่อพระยานคร ห่างประมาณ 1.50 เมตร ลึก 4 เมตรมีศาลาสร้างด้วยไม่แก่นทั้งหลังคร่อมบ่อน้ำไว้ แต่ได้ผุพังเหลือแต่โคนเสาทิ้งไว้ให้เห็นเพียงเล็กน้อยในรัชสมัยรัชกาลที่ 1 พระยานครศรีธรรมราชนำเรือมาหลบพายุที่นี่และขุดบ่อน้ำไว้เพื่อใช้น้ำจืดอาบกินบ่อน้ำนี้ชาวบ้านบางปูเรียกว่า บ่อพระยานครเพื่อให้เป็นอนุสรณ์แด่เจ้าพระยานคร

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

หน่วยอนุรักษ์ฯ

แก้ไขเมื่อ

2020-12-17

ข้อมูลสถิติ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
เอกสาร

การใช้งบประมาณตามแผนงานต่างๆ

ชื่อ รายละเอียด งบประมาณ ปี เอกสาร

รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม

ชื่อ รายละเอียด ปี เอกสาร