โบสถ์


ละติจูด 7.5570699441 , ลองจิจูด 99.6088158532 ความสูงจากระดับน้ำทะเล

สถานที่ตั้ง

ตำบลทับเที่ยง อำเภออำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92000

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

วัด วัดร้าง ศาสนสถาน

ความสำคัญ/ลักษณะ

       โบสถ์คริสต์เก่าแก่ อายุเกือบร้อยปี ที่คริสตจักรตรัง สร้างขึ้นในปี 1915 มีอักษรจารึกไว้เหนือบันไดทางเข้าข้างหน้าว่า “วิหารคริสตศาสนา สร้าง ค.ศ. 1915” แต่เดิมนั้นหอระฆังเป็นเพียงดาดฟ้า มีลักษณะคล้ายกับป้อมทหารสมัยโบราณ หลังจากนั้นมีปรับปรุงใหม่ เนื่องจากระฆังที่อยู่ในหอระฆังชั้นที่สอง ดังก้องมากเกินไป จึงเพิ่มชั้นบนขึ้นเช่นที่เห็นในปัจจุบัน

       วิหารหลังนี้เปลี่ยนหลังคาจากกระเบื้องซีเมนต์แบบเก่าทรงสี่เหลี่ยม กลายเป็นกระเบื้องใยสังเคราะห์ยางอัลฟัลทาสีภายนอกและภายใน เพดานบุกระเบื้องยิบซัม พื้นปูคอมปานาสีขาวครีม ซ่อมแซมเมื่อ กันยายน – ตุลาคม ค.ศ. 1985 ต่อมาเมื่อเริ่มสร้างโบสถ์หลังใหม่ จึงเปลี่ยนกระเบื้องใยสังเคราะห์เป็นแผ่นไลสาด เพราะกระเบื้องใยสังเคราะห์เมื่อโดนแดดมาก ๆ จะบิดเสียรูปทำให้น้ำรั่วหน้าฝน และทำเวทีใหม่ลดต่ำลงมา และหลังจากนั้น ได้มีการบูรณะฯใหม่ทั้งหลัง เมื่อปี 2007 จนถึงปัจจุบัน

       ย้อนอดีตเมื่อ 100 ปีที่ผ่านมา คณะมิชชันนารีอเมริกันหลายต่อหลายท่านได้ก่อตั้งคริสตจักรตรังขึ้นเพื่อใช้เป็นสถานนมัสการพระเจ้า และทำพันธกิจต่างๆ ในการประกาศข่าวประเสริฐ คริสตจักรตรัง นับเป็น   ปูชนียสถานแห่งหนึ่งซึ่งได้จดทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติ กรมศิลปากรเป็นผู้ดูแล และเคยได้รับรางวัลศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่นประจำปี 2552 ซึ่งจะครบรอบ 100 ปี ในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ.2015 นี้ ทางคริสตจักรจึงได้จัด "งาน 100 ปี โบสถ์ตรัง" ขึ้น เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2015

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

       โบสถ์คริสต์ ตรัง ปัจจุบันมีการบูรณะให้มีสภาพทีสวยงามทั้งภายนอกและภายใน โดยการมีส่วนร่วมของชาวคริสต์ในจังหวัดตรัง  แม้ว่าในปัจจุบันกิจกรรมส่วนใหญ่จะจัดภายในโบสถ์หลังใหม่ซึ่งมีขนาดกว้างขวาง โบสถ์แห่งนี้ถือเป็น1 ใน 20 โบราณสถานในจังหวัดตรังที่ต้องมาเยี่ยมชม บริเวณที่ตั้งก็อยู่ในเขตเทศบาลเมือง 

หน่วยอนุรักษ์ฯ

แก้ไขเมื่อ

2020-11-04

ข้อมูลสถิติ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
เอกสาร

การใช้งบประมาณตามแผนงานต่างๆ

ชื่อ รายละเอียด งบประมาณ ปี เอกสาร

รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม

ชื่อ รายละเอียด ปี เอกสาร