ตลาดท่าข้าม


ละติจูด 7.1701995532 , ลองจิจูด 99.6852358278 ความสูงจากระดับน้ำทะเล

สถานที่ตั้ง

ตำบลท่าข้าม อำเภออำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92120

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

ย่านชุมชนเก่า

ความสำคัญ/ลักษณะ

       ชุมชนริมน้ำ/แหล่งน้ำ ชุมชนตลาด/การค้า อาคารแถวไม้สองชั้น ตั้งเรียงตัวติดถนน  4 ช่องทาง มีอาคารแถวลักษณะชิโนโปรตุกีสปะปนบางส่วน

       ตำบลท่าข้าม ในสมัยก่อนการคมนาคมไม่สะดวกโดยเฉพาะทางบก การติดต่อค้าขายหรือสัญจรไปมาต้องอาศัยทางเรือ ซึ่งในตำบลนี้มีท่าเรือที่สามารถติดต่อกับ ต.ทุ่งหว้า อ.ละงู จ.สตูล, ต.เกาะสุกร ต.ตะเสะ อ.กันตัง จ.ตรัง ทำให้ชาวบ้านเรียกกันว่า "ตำบลท่าข้าม"

       ตำบลท่าข้ามมีประวัติชุมชนเดิมโดยส่วนใหญ่อยู่ที่บ้านหยงสตาร์เพราะก่อนที่จะเกิดชุมชนท่าข้ามนั้นจะมีชุมชนหยงสตาร์อยู่ก่อนหน้านี้แล้ว จนถึงพุทธศตวรรษที่ 15 หัวเมืองทางภาคใต้แยกตัวออกมาจากอาณาจักรศรีวิชัย มาจัดการปกครองเป็นเมือง 12 นักษัตร เมืองปะลันตาขณะนั้นตกเป็นอาณานิคมเมืองพัทลุงที่ใช้ตรางูเล็กเป็นตราประจำเมือง และก็ขึ้นกับพัทลุงตลอดมา หลังจากนั้นเมืองปะลันตาขาดตอนจากการบันทึกแต่กลายมาเป็นกล่าวถึงปะเหลียนในช่วง พ.ศ. 1800-1890 สมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี พุทธศาสนาเริ่มเข้ามาเผยแพร่ในแถบภาคใต้ทางเมืองพัทลุง (นางเลือดขาว) ได้ไปติดต่อสมณทูตจากเมืองลังกาให้มาเผยแพร่ศาสนาหลังจากที่เมืองลังกาได้ทำการสังคายนาพระไตรปิฎกในครั้งนั้นผ่านไปแล้วตามประวัติกล่าวว่า คณะทูตมาขึ้นเรือที่ท่าเรือปะเหลียนซึ่งเป็นเมืองด่านหน้าของเมืองพัทลุงก่อนที่จะเดินทางผ่านไปยังเมืองต่างๆ สันนิษฐานว่าจะเป็นท่าเรือตันหยงสตาร์ หรือท่าเรือบ้านควนสระ (ตำบลสุโสะ) หรือท่าเรือลิพัง

 

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

       สภาพปัจจุบันตลาดท่าข้ามค่อนข้างเงียบ เนื่องจากการคมนาคมสะดวกมากขึ้นผู้คนเดินทางไปจับจ่ายสินค้าในเมืองสะดวกมากขึ้น และไม่เป็นเส้นทางหลัก คนในชุมชนเป็นผู้สูงอายุ มีการค้าขายกันเฉพาะในชุมชน แต่ก็ยังมีร่องรอยให้เห็นถึงความเจริญในอดีต เช่น การเรือน ที่มีอาคารไม้ตึกแถว เป็นคนไทยเชื้อสายจีน

หน่วยอนุรักษ์ฯ

แก้ไขเมื่อ

2020-11-03

ข้อมูลสถิติ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
เอกสาร

การใช้งบประมาณตามแผนงานต่างๆ

ชื่อ รายละเอียด งบประมาณ ปี เอกสาร

รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม

ชื่อ รายละเอียด ปี เอกสาร