บ้านด่าน


ละติจูด 7.1292469567 , ลองจิจูด 99.6941356143 ความสูงจากระดับน้ำทะเล

สถานที่ตั้ง

ตำบลท่าข้าม อำเภออำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92120

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

ย่านชุมชนเก่า

ความสำคัญ/ลักษณะ

       ชุมชนริมน้ำ/แหล่งน้ำ ชุมชนเกษตรกรรม/ชนบท อาคารแถวไม้ชั้นเดียว ตั้งเรียงตัวติดถนน๒ช่วงทาง ภายในมีท่าเรือเล็กๆ และศาลเจ้าของชุมชน

       บริเวณริมทะเล ปลายทางสุดท้ายของถนนเส้นทาง ตรัง – หยงสตาร์   ด่านศุลกากรหยงสตาร์เป็นด่านเก็บภาษีสากลที่ประกาศไปทั่วโลก  การเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2   มีผลกระทบทำให้การเดินเรือค้าขายต้องหยุดชะงักลง เรือค้าขายที่มาแวะจอดที่ท่าเรือหยงสตาร์มีน้อยลงไปเรื่อยๆส่งผลต่อการเก็บภาษีอากรของด่านศุลกากรหยงสตาร์ที่ซบเซาลงไปเรื่อยๆ จนทางราชการได้สั่งปิด แล้วให้ไปขึ้นกับด่านศุลกากรกันตัง  อำเภอกันตัง  ตัวอาคารที่ด่านศุลกากรหยงสตาร์มีลักษณะเป็นอาคารเรือนไม้ถูกสร้างมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5   ปัจจุบันถูกรื้อถอนจนหมดสิ้น 

       ชุมชนบริเวณนี้ประกอบอาชีพประมง เป็นชุมชนไม่ใหญ่นัก ผู้คนส่วนใหญ่เชื่อสายจีน ในอดีตบางส่วนบรรพบุรุษอพยพมาจากเกาะหลาตรง  ซึ่งต้องนั่งเรือออกไปประมาฯ 20 นาที

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

       เป็นชุมชนที่ประกอบอาชีพประมง และแปรรูปอาหารทะเล บ้านเรือสร้างริมชายทะเล มีอาคารไม้เก่าหลายหลัง

หน่วยอนุรักษ์ฯ

แก้ไขเมื่อ

2020-11-03

ข้อมูลสถิติ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
เอกสาร

การใช้งบประมาณตามแผนงานต่างๆ

ชื่อ รายละเอียด งบประมาณ ปี เอกสาร

รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม

ชื่อ รายละเอียด ปี เอกสาร