บ้านตึกตลาดแขก เหนือคลอง


ละติจูด 8.06939 , ลองจิจูด 98.998521 ความสูงจากระดับน้ำทะเล

สถานที่ตั้ง

ตำบล เหนือคลอง อำเภอ เมือง จังหวัด กระบี่ พิกัด (UTM/ละติจูด) ๘ ํ๐๔'๐๙.๘"N ๙๘ ํ๕๙'๕๙.๕๔.๗"E ตำบลเหนือคลอง อำเภออำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ รหัสไปรษณีย์ 81130

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

ประเภทที่ 3 พิพิธภัณฑ์ สถาปัตยกรรม พระราชวัง

ความสำคัญ/ลักษณะ

เจ้าของบ้านคือ นายฮั้วหลี แซ่ตั้ง อพยพครอบครัวมาจากประเทศจีน แผ่นดินใหญ่ สมัยสงครามโลกครั้ง ๒ เดิมมาตั้งรกรากบริเวณคลองหวายเล็ก ตำบลคลองขนาน จังหวัดกระบี่ ทำธุรกิจเตาถ่าน เผาถ่านขายจนมีฐานะดีขึ้นจึงมาสร้างตึก บริเวณหัวมุมทางเข้าชุมชนตลาดแขก บ้านเหนือคลอง บ้านหลังนี้เป็นบ้านตึกหลังแรกของตลาดเหนือคลอง สร้างขึ้นหลังจากสร้างตลาดนัด (พ.ศ. ๒๔๙๖) และมีชุมชนตลาดแขกซึ่งสร้างเป็นห้องแถวไม้แล้ว คือประมาณ ๖๐ ปีที่แล้ว เมื่อเข้ามาอยู่ใหม่ ๆ เปิดเป็นร้านขายของชำ เจ้าของบ้านมีลูก   ๔ คน หลังจากเจ้าของบ้านเสียชีวิต ลูก ๆ แยกย้ายไปมีครอบครัว ลูกชายคนหนึ่งขายของอยู่ระยะหนึ่งก็ไปอยู่ที่อื่น ยกบ้านให้หมอเช่าเพื่อเปิดคลินิกช่วงหนึ่งแล้วทิ้งร้างไว้ ลักษณะอาคารเป็นตึก ๒ ชั้น ด้านบนสุดมีดาดฟ้าเป็นหลังคาบ้าน ชั้นสองของตัวตึกด้านหน้า มีระเบียงยื่นออกมา เป็นบ้านตึกที่ใช้เทคนิคการสร้างแบบดั้งเดิมอีกหลังหนึ่งที่ยังหลงเหลืออยู่ในจังหวัดกระบี่ เทคนิคการสร้างไม่ได้ก่ออิฐฉาบปูน แต่จะใช้วิธีหล่อโดยทำเบ้าไม้ประกบกันเว้นช่องว่างสำหรับเทปูนที่ผสมแล้วลงไป แล้วรอให้ปูนแห้งจึงถอดไม้ออก

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

บ้านตึกตลาดแขกหลังนี้ไม่มีการต่อเติม ซ่อมแซมแต่อย่างใด บ้านถูกทิ้งร้างไปนาน ปัจจุบันชั้นล่างให้หลานชายคนเล็กพักอาศัยดูแลอยู่ ส่วนชั้นบนด้านนอกปิดคลุมด้วยแสลนสีดำ ด้านในหลานชายคนโตใช้เป็นสถานที่เลี้ยงนกนางแอ่น

 

ปัญหาที่พบในพื้นที่

สภาพของตัวอาคารทรุดโทรมตามกาลเวลา ขาดการดูแลรักษาอย่างจริงจัง ชั้นบนปรับเปลี่ยนเป็นสถานที่เลี้ยงนกนางแอ่น

หน่วยอนุรักษ์ฯ

แก้ไขเมื่อ

2019-10-29

ข้อมูลสถิติ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
เอกสาร

การใช้งบประมาณตามแผนงานต่างๆ

ชื่อ รายละเอียด งบประมาณ ปี เอกสาร

รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม

ชื่อ รายละเอียด ปี เอกสาร