วัดเขาน้อยคีรีวัน


ละติจูด 13.247286 , ลองจิจูด 101.1041539 ความสูงจากระดับน้ำทะเล

สถานที่ตั้ง

ตำบลคลองกิ่ว อำเภออำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20220

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

ประเภทที่ 2 วัด วัดร้าง ศาสนสถาน

ความสำคัญ/ลักษณะ

วัดเขาน้อยคีรีวัน ตั้งอยู่ที่ตําบลคลองกิ่ว อําเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ปัจจุบันมีอาจารย์นวล ขันติพโล เป็นเจ้าอาวาส ในอดีตวัดแห่งนี้มีพระเกจิอาจารย์ที่สําคัญ เป็นผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบเป็นที่นับถือของคนในเมืองชลบุรีมาก

ลักษณะภูมิประเทศของวัดเขาน้อยคีรีวัน เป็นเนินเขาสูง มีป่าไม้ลําต้นใหญ่ขึ้นอยู่มากมาย เงียบสงบ ในสมัยที่หลวงปู่ทิม อิสริโกวัด ละหารไร่ จังหวัดระยอง ยังมีชีวิตอยู่ท่านได้ให้การสนับสนุนว่าวัดแห่งนี้ น่าจะเป็นสถานที่เหมาะสมแก่การปฏิบัติธรรมและเจริญกรรมฐานเป็นอย่างมาก จึงเป็นกําลังใจให้หลวงปู่โทน อดีตเจ้าอาวาสวัดเขาน้อยคีรีวันเสมอมา ชาวบ้านเรียกหลวงปู่โทนว่า “สมภารวัดบ้านนอก” คือ ผู้เป็นสมภาร ที่รับเรื่องร้องทุกข์จากชาวบ้าน และช่วยสงเคราะห์การสวดมนต์ การประกอบพิธีกรรม การอบรมสั่งสอน แสดงธรรม หรืออธิษฐานจิตกุศล ท่านปฏิบัติได้ดีเยี่ยม เป็นที่ศรัทธาของชาวบ้านและผู้ที่เคารพเลื่อมใสในตัวท่าน ร่วมบุญ ร่วมกุศล ช่วยกันสร้างศาสนสถาน ถาวรวัตถุต่าง ๆ ภายในวัดเขาคีรีวัน จนถึงปัจจุบัน

เนื้อที่ภายในวัด 8 ไร่ กําลังก่อสร้างพระอุโบสถ และหล่อรูปเหมือนหลวงปู่โทนขนาดใหญ่เพื่อให้ประชาชน สักการะบูชา สืบสานเจตนาตามธรรมโอวาทของท่านที่ว่า

“ พระข้างนอกพักข้างในมีให้ครบ จะประสบโชคค่ามหาศาล พระนอกดีแต่ข้างในใจดังมาร พระไม่หารคุ้มครองปกป้องภัย”

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

บริเวณวัดได้รับการดูแลเป็นอย่างดี มีความสะอาด สงบ ร่มรื่น ไม่พบปัญหาใดๆ

หน่วยอนุรักษ์ฯ

แก้ไขเมื่อ

2020-01-08

ข้อมูลสถิติ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
เอกสาร

การใช้งบประมาณตามแผนงานต่างๆ

ชื่อ รายละเอียด งบประมาณ ปี เอกสาร

รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม

ชื่อ รายละเอียด ปี เอกสาร