อ่างเก็บน้ำบางพระ


ละติจูด 13.2167197 , ลองจิจูด 100.9798905 ความสูงจากระดับน้ำทะเล

สถานที่ตั้ง

ตำบลบางพระ อำเภออำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20110

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

ประเภทที่ 1 อนุสาวรีย์ อนุสรณ์สถาน สถาน หลักเมือง

ความสำคัญ/ลักษณะ

อ่างเก็บน้ําบางพระ เดิมเป็นที่ดินกรรมสิทธิ์ของกรมชลประธาน ซึ่งได้คืนจากราษฎรเพื่อสร้างขยายอ่างเก็บ น้ําพระบาง เมื่อปี พ.ศ. 2515 ภายหลังการสร้างขยายเขื่อนเสร็จในปี พ.ศ. 2518 ได้กักเก็บน้ําไว้เพื่อใช้ประโยชน์ ด้านการอุตสาหกรรม และทําประปาเพื่อเป็นการบริโภค สามารถกักน้ําได้ถึง 110 ล้านลูกบาศก์เมตร ระบบนิเวศวิทยาจึงเปลี่ยนแปลงไปตามระดับน้ําที่เพิ่มขึ้น ทําให้นกนานาชนิดเข้าไปหากินและอาศัยอยู่บริเวณรอบๆ อ่างเก็บน้ําบางพระ เช่น นกเป็ดน้ํา นกยาง นกพริก เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีนกที่หากินตามทุ่งหญ้าใช้ปากต่างๆ เช่น นกกวัก นกคุ้ม นกกระแตแต้แว้ด นกตะขาบทุ่ง ฯลฯ ลักษณะภูมิอากาศ รอบๆ อ่างเก็บน้ําบางพระเป็นพื้นที่ โล่ง ราษฎรประกอบอาชีพในการทําไร่อ้อยและมันสําปะหลัง จึงทําให้อุณหภูมิสูงทั้งสามฤดู

อ่างเก็บน้ําบางพระเป็นแหล่งดูนกใกล้กรุงเทพฯ จึงมีนักท่องเที่ยวมาชมนกและชมวิวทิวทัศน์ เป็นสถานที่ พักผ่อนหย่อนใจของชาวชลบุรีและบุคคลทั่วไปเนื่องจากอากาศดี ลมพัดเย็นตลอดเวลา ริมอ่างเก็บน้ํามีลักษณะ คล้ายชายหาดสามารถลงเล่นน้ําได้ และเดินป่าศึกษาธรรมชาติ ดูนกชนิดต่างๆ ชมพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ ตกดิน จัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ปัจจุบันอยู่ในความดูแลของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช

 

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

ปัญหาและข้อเสนอแนะ

ชาวบ้านถือโอกาสยิงนกไปเป็นอาหาร มีการติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่กองอนุรักษ์

สัตว์ป่ากรมป่าไม้ ซึ่งปัจจุบันประกาศเป็นเขตหวงห้ามล่าสัตว์ป่าแล้ว

หน่วยอนุรักษ์ฯ

แก้ไขเมื่อ

2020-01-08

ข้อมูลสถิติ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
เอกสาร

การใช้งบประมาณตามแผนงานต่างๆ

ชื่อ รายละเอียด งบประมาณ ปี เอกสาร

รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม

ชื่อ รายละเอียด ปี เอกสาร