อุโบสถวัดเขียน บูรพาราม


ละติจูด 14.425818 , ลองจิจูด 104.122026 ความสูงจากระดับน้ำทะเล

สถานที่ตั้ง

เขียน ตำบลห้วยเหนือ อำเภออำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33140

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

ประเภทที่ 2 วัด วัดร้าง ศาสนสถาน

ความสำคัญ/ลักษณะ

เป็นสิมทึบ (คำอธิบายความที่กรมศิลปกรกำหนด) ก่ออิฐถือปูนรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดกว้าง 12.76 เมตร ยาว 20 เมตร จำนวน 5 ห้อง ตั้งอยู่บนฐานลูกแก้วลูกแก้วขนาดใหญ่ มีบันไดทางขึ้นด้านหน้าและด้านหลัง หลังคาทรงจั่วซ้อนกัน 2 ชั้น หลังคาชั้นลดต่อจากคอสองทำเป็นแบบปั้นหยาตลอดทั้ง 4 ด้าน ส่วนประดับหลังคาประกอบด้วยโหง่ไม้ ไม่มีช่อฟ้า ลำยองเป็นไม้ ส่วนบนทำเป็นระกา ส่วนล่างแกะสลักลวดลายกนกเครือวัลย์ หางหงส์ทำเป็นรูปหัวพญานาค หน้าจั่วเป็นแผ่นไม้กระดานตีทางตั้งแกะสลักลวดลายไทยเรื่องรามเกียรติ์ ผนังเจาะช่องประตู กรอบและซุ้มเรือนแก้วปูนปั้น ใต้ขื่อและหัวเสาทำเป็นบัว อุโบสถสร้างบนฐานปัทม์ ผนังก่อด้วยอิฐโครงหลังคาไม้มุงด้วยสังกะสี รอบหน้าจั่วช่อฟ้าหางหงส์และปั้นลมแกะสลักไม้งดงาม หน้าบันแกะสลักเป็นรูปรามเกียรติ เป็นอุโบสถวัดที่เก่าแก่คู่เมืองขุขันธ์ ชาวบ้านไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาอยู่เป็นประจำ

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 107 ตอนที่ 16 25 ม.ค.2533

หน่วยอนุรักษ์ฯ

แก้ไขเมื่อ

2020-02-21

ข้อมูลสถิติ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
เอกสาร

การใช้งบประมาณตามแผนงานต่างๆ

ชื่อ รายละเอียด งบประมาณ ปี เอกสาร

รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม

ชื่อ รายละเอียด ปี เอกสาร