วัดตลาด


ละติจูด 17.0133242 , ลองจิจูด 100.1419697 ความสูงจากระดับน้ำทะเล

สถานที่ตั้ง

หมู่ที่ 13 ต.พรหมพิราม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150 ตำบลพรหมพิราม อำเภออำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65150

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

วัด วัดร้าง ศาสนสถาน

ความสำคัญ/ลักษณะ

สันนิฐานอยู่ร่วมสมัยสุโขทัย

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

ไม่มีผู้ทราบประวัติความเป็นมาสันนิฐานอยู่ร่วมสมัยสุโขทัย ปัจจุบันอยู่ในครอบครองของเอกชน และมีการขุดค้นโบราณวัตถุจนมีสภาพเป็นกองดินกลางป่า

หน่วยอนุรักษ์ฯ

แก้ไขเมื่อ

2020-11-11

ข้อมูลสถิติ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
เอกสาร

การใช้งบประมาณตามแผนงานต่างๆ

ชื่อ รายละเอียด งบประมาณ ปี เอกสาร

รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม

ชื่อ รายละเอียด ปี เอกสาร