ภาพเขียนสีถ้ำพระ


ละติจูด 17.633333 , ลองจิจูด 101.641667 ความสูงจากระดับน้ำทะเล

สถานที่ตั้ง

ตำบลกกดู่ อำเภออำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย์ 42000

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

ประเภทที่ 4 แหล่งโบราณคดีทั้งที่ขุดค้นแล้ว และยังไม่ได้ขุดค้น โบราณวัตถุ

ความสำคัญ/ลักษณะ

ภาพเขียนสีถ้ำพระ ถ้ำอยู่บนภูถ้ำพระ เทือกเขาหินแกรนิตสีชมพู ห่างจากบ้านกกดู่ ตามถนนสายกกดู่-ห้วยหวายประมาณ 3.9 กม. ภาพปรากฎบนเพิงผาที่หันหน้าไปทางทิศเหนือ เขียนด้วยสีแดง เป็นภาพลายเส้นคู่ขนาน ลายกากบาท หยักฟันปลาคู่ขนาน สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนต่อกัน 4 ภาพ(ที่มา : http://www.era.su.ac.th/)

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

หน่วยอนุรักษ์ฯ

แก้ไขเมื่อ

2020-05-21

ข้อมูลสถิติ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
เอกสาร

การใช้งบประมาณตามแผนงานต่างๆ

ชื่อ รายละเอียด งบประมาณ ปี เอกสาร

รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม

ชื่อ รายละเอียด ปี เอกสาร