ภาพเขียนสีถ้ำสูง


ละติจูด 17.084722 , ลองจิจูด 101.847222 ความสูงจากระดับน้ำทะเล

สถานที่ตั้ง

ตำบลปวนพุ อำเภออำเภอหนองหิน จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย์ 42190

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

ประเภทที่ 4 แหล่งโบราณคดีทั้งที่ขุดค้นแล้ว และยังไม่ได้ขุดค้น โบราณวัตถุ

ความสำคัญ/ลักษณะ

ภาพเขียนสีถ้ำสูง อยู่บนภูถ้ำมโหฬาร วัดถ้ำมโหฬาร ถ้ำหินปูนอยู่เหนือถ้ำมโหฬารสูงขึ้นไปประมาณ 15 เมตร ปากถ้ำหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ภาพเขียนสีปรากฎอยู่บนเพิงผาปากถ้ำทั้งสองข้าง ภาพเขียนเป็นสีแดงจางๆ เป็นภาพลายเส้นรูป วงกลม เส้นคดโค้ง และภาพสัตว์คล้ายม้าหรือกวาง ภาพอาจเขียนไม่เสร็จหรือลบเลือน วิเคราะห์ไม่ได้  (ที่มา : http://www.era.su.ac.th/)

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

หน่วยอนุรักษ์ฯ

แก้ไขเมื่อ

2020-05-21

ข้อมูลสถิติ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
เอกสาร

การใช้งบประมาณตามแผนงานต่างๆ

ชื่อ รายละเอียด งบประมาณ ปี เอกสาร

รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม

ชื่อ รายละเอียด ปี เอกสาร