วัดอินทาราม


ละติจูด 14.199753473767 , ลองจิจูด 101.20904221204 ความสูงจากระดับน้ำทะเล

สถานที่ตั้ง

442 อินทราราม ตำบลนครนายก อำเภออำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก รหัสไปรษณีย์ 26000

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

ประเภทที่ 2 วัด วัดร้าง ศาสนสถาน

ความสำคัญ/ลักษณะ

-

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

ทางเข้าถนนอินทราราม ถนนแคบ สองข้างทางเป็นบ้านเรือน มีอู่ซ่อมรถอยู่ใกล้วัด ถนนลาดยางผ่ากลางวัด ทิศเหนือด้านหลังวัดมีบ้านเรือน พระอุโบสถและศาลาการเปรียญสร้างขึ้นใหม่

 

ยังไม่ได้ประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถาน

หน่วยอนุรักษ์ฯ

แก้ไขเมื่อ

2020-05-22

ข้อมูลสถิติ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
เอกสาร

การใช้งบประมาณตามแผนงานต่างๆ

ชื่อ รายละเอียด งบประมาณ ปี เอกสาร

รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม

ชื่อ รายละเอียด ปี เอกสาร