ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช


ละติจูด 12.616511 , ลองจิจูด 102.110053

สถานที่ตั้ง

ตำบลวัดใหม่ อำเภออำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

อนุสาวรีย์ อนุสรณ์สถาน สถาน หลักเมือง

ความสำคัญ/ลักษณะ

ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตั้งอยู่บนถนนท่าหลวงบริเวณหน้าค่ายตากสินมหาราช ตัวอาคารเป็นรูปทรงเก้าเหลี่ยมและหลังคาเป็นทรงพระมาลาหรือหมวกยอดแหลม ภายในประดิษฐานพระบรมรูปของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และในวันที่ 28 ธันวาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเสด็จขึ้นครองราชย์ของพระองค์ ทางจังหวัดจันทบุรีจะจัดให้มีการทำบุญตักบาตรและถวายเครื่องราชสักการะเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงกอบกู้เอกราชให้แผ่นดินไทย

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

หน่วยอนุรักษ์ฯ

แก้ไขเมื่อ

2020-12-03

ข้อมูลสถิติ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
เอกสาร
- ไม่มีเอกสาร -