ข่าวสารและกิจกรรม-การประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ครั้งที่ 1/2563


การประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ครั้งที่ 1/2563

21/05/2020 - 21/05/2025

การประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุม 401 ชั้น 4 อาคาร สผ. เวลา 13.30-16.00 น. โดยมี นายบวรเวท รุ่งรุจี เป็นประธานในการประชุม