ทับหลังนารายณ์บรรทมสินธุ์วัดบ้านพราน


ละติจูด 14.6063773539 , ลองจิจูด 104.492257112 ความสูงจากระดับน้ำทะเล

สถานที่ตั้ง

บ้านพราน ตำบลพราน อำเภออำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33150

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

ประเภทที่ 1 อนุสาวรีย์ อนุสรณ์สถาน สถาน หลักเมือง

ความสำคัญ/ลักษณะ

ความสวยงามมาก เป็นศิลปะสมัยปาปวน ลวดลายชัดเจน สวยงาม ชาวบ้านช่วยกันดูแลรักษาเป็นอย่างดี พระครูวิบูลธรรมวาที พระอดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านพรานได้นำมาจากปราสาทภูฝ้าย เก็บรักษาไว้ ปัจจุบันเก็บรักษาไว้ที่ระเบียงกุฏิเจ้าอาวาส  วัดสุพรรณรัตน์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

หน่วยอนุรักษ์ฯ

แก้ไขเมื่อ

2019-12-02

ข้อมูลสถิติ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
เอกสาร

การใช้งบประมาณตามแผนงานต่างๆ

ชื่อ รายละเอียด งบประมาณ ปี เอกสาร

รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม

ชื่อ รายละเอียด ปี เอกสาร