ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี


ละติจูด 13.8406762155 , ลองจิจูด 100.494868366 ความสูงจากระดับน้ำทะเล

สถานที่ตั้ง

ตำบลสวนใหญ่ อำเภออำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

ประเภทที่ 3 พิพิธภัณฑ์ สถาปัตยกรรม พระราชวัง

ความสำคัญ/ลักษณะ

สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 6 พ.ศ. 2454 เดิมเป็นอาคารเรียนของโรงเรียนราชวิทยาลัย ซึ่งเป็นโรงเรียนกินนอน แบบ Public School ของอังกฤษ ต่อมาได้ยุบโรงเรียนลงเนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ และได้มอบอาคารเรียนให้เป็นที่ทำการศาลากลางจังหวัดนนทบุรี เมื่อ พ.ศ. 2471

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

ปัจจุบันยังคงใช้ประโยชน์เป็นที่ทำการส่วนราชการจังหวัดนนทบุรี และอำเภอเมืองนนทบุรี

หน่วยอนุรักษ์ฯ

แก้ไขเมื่อ

2020-03-03

ข้อมูลสถิติ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
เอกสาร
- ไม่มีเอกสาร -