ศาลหลักเมือง


ละติจูด 11.7958263955 , ลองจิจูด 99.80112646 ความสูงจากระดับน้ำทะเล

สถานที่ตั้ง

ตำบลเกาะหลัก อำเภออำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 77000

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

อนุสาวรีย์ อนุสรณ์สถาน สถาน หลักเมือง

ความสำคัญ/ลักษณะ

เนื่องจากศาลนี้เป็นที่เคารพสักการะ และเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง เป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนทุกปีจะมีการทำบุญศาลาเจ้าพ่อหลักเมือง

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

หน่วยอนุรักษ์ฯ

แก้ไขเมื่อ

2020-12-17

ข้อมูลสถิติ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
เอกสาร

การใช้งบประมาณตามแผนงานต่างๆ

ชื่อ รายละเอียด งบประมาณ ปี เอกสาร

รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม

ชื่อ รายละเอียด ปี เอกสาร