วัดเขาไกรลาศ


ละติจูด 12.5152782305 , ลองจิจูด 99.9838653289 ความสูงจากระดับน้ำทะเล

สถานที่ตั้ง

ตำบลหนองแก อำเภออำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 18120

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

วัด วัดร้าง ศาสนสถาน

ความสำคัญ/ลักษณะ

เขาไกรลาสอยู่ใกล้เคียงกับเขาตะเกียบ มีลักษณะเป็นเขาหินสีขาว พระอุโบสถเป็นอาคารคอนกรีต ผนังพระอุโบสถเป็นหินเรียงฉาบด้วยปูน ภายในประดิษฐานพระพุทธบาทจำลองไว้ให้ประชาชนเคารพบูชา และบริเวณรอบพระอุโบสถมีพระพุทธรูปปางต่าง ๆ และมีสิ่งก่อสร้างอื่นเป็นจำนวนมาก พระอุโบสถเหล่านี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เป็นผู้ทรงวางศิลาฤกษ์

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

หน่วยอนุรักษ์ฯ

แก้ไขเมื่อ

2020-12-17

ข้อมูลสถิติ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
เอกสาร

การใช้งบประมาณตามแผนงานต่างๆ

ชื่อ รายละเอียด งบประมาณ ปี เอกสาร

รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม

ชื่อ รายละเอียด ปี เอกสาร