ภาพเขียนสีถ้ำผาฆ้อง 1


ละติจูด 16.894444 , ลองจิจูด 101.958333 ความสูงจากระดับน้ำทะเล

สถานที่ตั้ง

ตำบลผานกเค้า อำเภออำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย์ 42180

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

ประเภทที่ 4 แหล่งโบราณคดีทั้งที่ขุดค้นแล้ว และยังไม่ได้ขุดค้น โบราณวัตถุ

ความสำคัญ/ลักษณะ

ภาพเขียนสีถ้ำผาฆ้อง 1 อยู่บนภูผาฆ้อง เทือกเขาหินปูน เทือกเดียวกับภูผาก่ำซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ มีลักษณะเป็นถ้ำที่ลึกเป็นโพรงเข้าไปในภูเขา ภาพปรากฎอยู่กลางเพดานถ้ำด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ (ด้านซ้ายมือ) เขียนด้วยสีแดงคล้ำ เป็นภาพโดดๆ ทั้ง 3 ภาพ ระบายสีแบบเงาทึบ ภาพสัตว์คล้าย สุนัข ? ภาพวัวครึ่งตัว? มีเขายาว และภาพคนสูงประมาณ 23 ซม. ยืนกางขากางแขน (ที่มา : http://www.era.su.ac.th/)

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

หน่วยอนุรักษ์ฯ

แก้ไขเมื่อ

2020-05-21

ข้อมูลสถิติ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
เอกสาร

การใช้งบประมาณตามแผนงานต่างๆ

ชื่อ รายละเอียด งบประมาณ ปี เอกสาร

รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม

ชื่อ รายละเอียด ปี เอกสาร