ข่าวสารและกิจกรรม-การประชุมประจำปีภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๕


การประชุมประจำปีภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๕

01/04/2022 - 01/04/2023

การประชุมประจำปีภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๕ ในวันที่ ๗ - ๙ เมษายน ๒๕๖๕ ณ โรงแรมลองบีช อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี กล่าวต้อนรับ โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี กล่าวรายงาน โดย หัวหน้าหน่วยอนุรักษ์ฯ จังหวัดเพชรบุรี กล่าวเปิดในนามภาคีหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กล่าวเปิดในนามกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พิธีเปิดการประชุมร่วมกันบนเวที โดย ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี และอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี