สื่อประชาสัมพันธ์


แผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2566-2580

2 วันที่แล้ว นิลุบล ผ่องศรี มีไฟล์ทั้งหมด 1 ไฟล์
Roadmap สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2566-2580 

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2563 หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น

1 สัปดาห์ที่แล้ว นิลุบล ผ่องศรี มีไฟล์ทั้งหมด 1 ไฟล์
                    หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม เป็นเครือข่ายด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยจัดตั้งขึ้นตามม...อ่านต่อ

แบบเสนอขึ้นทะเบียนมรดกแห่งชาติและมรดกจังหวัด

2 เดือนที่แล้ว นิลุบล ผ่องศรี มีไฟล์ทั้งหมด 1 ไฟล์
เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมในการขอขึ้นทะเบียนมรดกแห่งชาติและมรดกจังหวัด

มาตราฐานด้านการสนับสนุนการให้บริการเรื่อง "ข้อตกลงให้บริการเงินอุดหนุนหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น (Service Level Agreement: SLA)

2 เดือนที่แล้ว นิลุบล ผ่องศรี มีไฟล์ทั้งหมด 1 ไฟล์
เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานในเรื่องการสนับสนุนเงินอุดหนุนให้กับหน่วยอนุรักษ์ฯ