ข่าวสารและกิจกรรม-ประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมประกาศย่านชุมชนเก่าชุมชนท่าฉลอม ตำบลท่าฉลอม จังหวัดสมุทรสาคร


ประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมประกาศย่านชุมชนเก่าชุมชนท่าฉลอม ตำบลท่าฉลอม จังหวัดสมุทรสาคร

20/05/2022 - 20/05/2023

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 201 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
สผ. เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมประกาศย่านชุมชนเก่าชุมชนท่าฉลอม ตำบลท่าฉลอม จังหวัดสมุทรสาคร เป็นมรดกจังหวัด โดยมี นายวัฒนา พรประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการประชุม มีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมประจำจังหวัดสมุทรสาคร อาทิ หน่วยอนุรักษ์ฯ จังหวัดสมุทรสาคร ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร สำนักศิลปากรพื้นที่ วัฒนธรรมจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด วัฒนธรรมจังหวัด เป็นต้น เข้าร่วมทั้งสิ้น 25 คน จากนั้นมีการศึกษาพื้นที่บริเวณชุมชนท่าฉลอมร่วมกัน ก่อนจะได้มีการหารือกับชุมชนเพื่อดำเนินการจัดทำข้อมูลประกอบการนำเสนอคณะอนุฯ ประจำจังหวัดต่อไป