ภาพเขียนสีโบราณถ้ำผาปู่


ละติจูด 17.5762697012 , ลองจิจูด 101.713098221 ความสูงจากระดับน้ำทะเล

สถานที่ตั้ง

ตำบลนาอ้อ อำเภออำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย์ 42100

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

ประเภทที่ 4 แหล่งโบราณคดีทั้งที่ขุดค้นแล้ว และยังไม่ได้ขุดค้น โบราณวัตถุ

ความสำคัญ/ลักษณะ

ในบริเวณถ้ำผาปู่มีถ้ำหินปูนเรียงอยู่ตามแนวหน้าผาถึง 4 ถ้ำมีถ้ำต่ำกว่าระดับดิน 1 ถ้ำภายในมีพระพุทธรูปก่ออิฐถือปูนปางมารวิชัยสร้างเมื่อปีพ.ศ.2476ส่วนอีก 3 ถ้ำเคยเป็นที่เก็บพระพุทธรูปแกะไม้และ

ภาพเขียนสีถ้ำผาปู่ ตั้งอยู่ภายในบริเวณวัดถ้ำผาปู่ ซึ่งเดิมเป็นสำนักสงฆ์เล็กๆ สร้างเมื่อ พ.ศ.2475 จนกระทั่ง พ.ศ.2495 หลวงปู่คำดี ปภาโส ได้นำสานุศิษย์จากจังหวัดขอนแก่นมาจำพรรษาและสร้างถาวรวัตถุ เช่น ศาลา หอระฆัง กุฏิ และได้ตั้งเป็นวัดธรรมยุต หลักฐานทางโบราณคดีที่สำคัญภายในวัด ได้แก่ ภาพเขียนสียุคก่อนประวัติศาสตร์ ซึ่งกรมศิลปากรเคยสำรวจพบตั้งแต่ พ.ศ.2526 จำนวน 6 ภาพ อยู่สูงจากพื้นดินประมาณ 3-5 เมตร ทั้ง 6 ภาพ  ได้แก่ ภาพที่ 1 ภาพเส้นคู่ขนาน 3 เส้น ขนาดสูงประมาณ 1 เมตร ภาพที่ 2 ภาพรูปสามเหลี่ยมทึบต่อกันขนานด้วยเส้นสองข้าง ภาพที่ 3 ภาพสี่เหลี่ยมบรรจุรูปสามเหลี่ยมทึบ ภาพที่ 4 ภาพแถบเส้นทึบตั้งฉากกับเส้นทึบในแนวนอน สูง 49 เซนติเมตรภาพที่ 5 ภาพรูปสามเหลี่ยมผืนผ้าทึบ สูง 74 เซนติเมตร ภาพที่ 6 ภาพวงกลมเส้นหยักและเส้นตรงผสมกัน จากการสำรวจเมื่อเดือน พ.ย. 2556 พบภาพเขียนสีเพียง 2 ภาพที่ยังคงพอสังเกตเห็นได้ ส่วนภาพอื่นลบเลือนจนสังเกตเห็นได้ยากหรือไม่สามารถสังเกตเห็นได้เลย สิ่งที่ทำลายและรบกวนภาพเขียนสีมีทั้งที่เกิดจากธรรมชาติและมนุษย์ ได้แก่ แสงแดด น้ำฝน หินปูนที่เคลือบผิวเพิงผาจากการนำพาของน้ำ คราบเขม่าและรอยน้ำที่ผิวเพิงผา และการขีดเขียนบนผนังเพิงผาโดยคนสมัยปัจจุบัน โดยภาพเขียนสี 2 ภาพที่พบ คือ ภาพที่ 2 และภาพที่ 3 เป็นภาพเขียนสีแดงคล้ำ ภาพที่ 2 มีลักษณะเป็นภาพรูปสามเหลี่ยมทึบ 2 รูปต่อมุมกัน (รูปทรงคล้ายนาฬิกาทราย) ด้านข้างทั้ง 2 ข้างเป็นลายเส้นตรงขนานกัน ข้างบนมีลายเส้นโค้ง ภาพที่ 2 นี้เริ่มเลือนรางไปมาก และภาพที่ 3 รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าระบายสีทึบบางส่วนจนเป็นรูปสามเหลี่ยม ด้านข้างทั้ง 2 ข้างเป็นเส้นตรงขนานกัน เส้นล่างเขียนเป็นเส้นหยักฟันปลา ภาพที่ 3 นี้เลือนรางจนเกือบสังเกตไม่เห็น (ที่มา : http://sac.or.th/)

พบอยู่ในบริเวณวัดถ้ำผาปู่บนเทือกเขาหินปูน "ภูผาปู่" บนเขาตามแนวหน้าผามีถ้ำอยู่ 4 ถ้ำ เป็นถ้ำที่เคยใช้ในพุทธศาสนาชั่วระยะหนึ่ง ตัวถ้ำที่พบภาพเขียนสีหันหน้า ไปทางทิศตะวันออก (ถ้ำผาปู่ 2) ภาพปรากฎอยู่บนหน้าผาหน้าปากถ้ำ สูงจากพื้นประมาณ 3 - 4 เมตร ภาพทั้งหมดเขียนด้วยสีแดงคล้ำ เป็นภาพสัญลักษณ์ลายเส้นลายเรขา คณิตระบายสีทึบ รูปทรงสามเหลี่ยมสองรูปปลายยอดแหลมต่อกันตามแนวตั้ง ข้างบนเขียนเป็นเส้นโค้งขนานกันปลายงอน คล้ายทรงผมผู้หญิง ระบายข้างในทึบ มองดูคล้ายคน และภาพรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าระบายสีทึบ เว้นตรงกลางบางส่วน ภาพลายเส้นขนานรูปวงกลม เส้นคดโค้งหักมุม เป็นต้น (ที่มา : http://www.era.su.ac.th/)

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

ถูกทำลายจากผู้ที่ไม่คำนึงถึงคุณค่าและความสำคัญของภาพเขียนสีโบราณ

หน่วยอนุรักษ์ฯ

แก้ไขเมื่อ

2020-05-21

ข้อมูลสถิติ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
เอกสาร

การใช้งบประมาณตามแผนงานต่างๆ

ชื่อ รายละเอียด งบประมาณ ปี เอกสาร

รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม

ชื่อ รายละเอียด ปี เอกสาร