ชุมชนเก่าตลาดแขก เหนือคลอง


ละติจูด 8.06939 , ลองจิจูด 98.998521 ความสูงจากระดับน้ำทะเล

สถานที่ตั้ง

ตำบล เหนือคลอง อำเภอ เหนือคลอง จังหวัด กระบี่ พิกัด (UTM/ละติจูด) ๘ ํ๐๔'๐๙.๘"N ๙๘ ํ๕๙'๕๙.๕๔.๗"E ตำบลเหนือคลอง อำเภออำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ รหัสไปรษณีย์ 81130

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

ประเภทที่ 3 พิพิธภัณฑ์ สถาปัตยกรรม พระราชวัง

ความสำคัญ/ลักษณะ

ชุมชนตลาดแขกเดิมเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของชาวมุสลิม บริเวณ ๒ ข้างทางมีชาวบ้านมาขายนำสินค้าพื้นบ้าน และของทะเลมาวางขาย ต่อมา ในปี พ.ศ. ๒๔๙๖ กำนันดาอี เจ้าของที่ดิน ซึ่งเป็นชาวมุสลิม ได้สร้างตลาดนัดเพื่อแลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้าขึ้นไม่ไกลจากที่ตั้งชุมชนมุสลิมริมคลอง “ท่ากรวด” ซึ่งสามารถเดินทางและนำสินค้าขึ้นลงทางเรือได้ด้วย เพื่อให้พ่อค้า แม่ค้า ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิมนำสินค้ามาวางขาย เรียกว่า ตลาดแขก หรือตลาดนัดแขก เนื่องจากไม่ได้ขายทุกวันแต่จะมีกำหนดนัดกันว่าพ่อค้า แม่ค้าจะนำของมาขายกันในวันไหนของสัปดาห์ ซึ่งจะต้องไม่ตรงกลับตลาดนัดในชุมชนใกล้เคียง เช่น ตลาดนัดบางผึ้ง คลองท่อม เขาพนม และตลาดเก่า เป็นต้น พ่อค้าแม่ค้าก็จะเดินทางไปขายหมุนเวียนกันไปตามวันที่มีตลาดนัดของแต่ละแห่ง บ้างก็เดินทางมาล่วงหน้าหนึ่งวันและวางสินค้าขายก่อน โดยพักค้างตามแผงที่จองไว้หรือตามบ้านญาติมิตรที่รู้จักกัน ต่อมาเจ้าของที่ดินได้แบ่งที่ดินสองฝั่งถนนและพื้นที่ตรงกลางเป็นห้องสั้น ๆ ขายให้กับผู้ที่ต้องการขายของ ส่วนใหญ่ชาวจีนทั้งอาศัยอยู่ตลาดในและมาจากที่อื่นได้จับจองซื้อไว้และสร้างบ้านเพื่ออยู่อาศัยและเปิดเป็นร้านค้าขายของหลากหลายชนิด โดยส่วนใหญ่เป็นห้องแถวไม้ ๒ ชั้น ติดกัน หลังคามุงสังกะสีบ้าง มุงกระเบื้องว่าวบ้าง        ต่อมาเปลี่ยนเป็นกระเบื้องลอน ประตูบ้านเป็นบานเฟี้ยม หลังจากนั้นมีบางหลังที่สร้างเป็นบ้านตึกสมัยใหม่

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

ปัจจุบันตลาดนัดยังคงมีพ่อค้าแม่ค้านำของมาขายมากมาย จากการที่ปัจจุบันการเดินทางสะดวกเมื่อถึงวันที่มีตลาดนัดจึงมีพ่อค้าแม่ค้าเร่จากต่างถิ่น ต่างจังหวัดก็นำสินค้ามาขายด้วย ลูกค้าจากในเมืองกระบี่ และชุมชนใกล้เคียงก็เดินทางมาจับจ่ายสินค้า ห้องแถวไม้บางหลังยังคงเปิดขายของ บางหลังอยู่อาศัย หรือเปลี่ยนเจ้าของย้ายไปที่อื่น สภาพบ้านบางหลังยังคงรักษาสภาพเดิมไว้ปรับเปลี่ยนเฉพาะที่จำเป็น เช่น เปลี่ยนหน้าต่างไม้เป็นบานกระจก เปลี่ยนประตูไม้เป็นประตูเหล็ก ปรับปรุงห้องน้ำและพื้นที่ภายในใหม่ บางหลังก็รื้อทิ้งแล้วสร้างใหม่ บางหลังกำลังรื้อถอนเพื่อสร้างใหม่

 

ปัญหาที่พบในพื้นที่

ส่วนใหญ่จะพบปัญหาที่เหมือนกับบ้านไม้ที่อื่น ๆ คือปัญหาเรื่องมอด ปลวก กัดแทะเนื้อไม้ หาไม้ใหม่มาเปลี่ยนยาก ยิ่งไปกว่านั้นการหาช่างมาซ่อมแซมบ้านเก่าหายากกว่าหาช่างมาสร้างบ้านใหม่

หน่วยอนุรักษ์ฯ

แก้ไขเมื่อ

2019-10-29

ข้อมูลสถิติ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
เอกสาร

การใช้งบประมาณตามแผนงานต่างๆ

ชื่อ รายละเอียด งบประมาณ ปี เอกสาร

รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม

ชื่อ รายละเอียด ปี เอกสาร