วัดศรีธรรมมา


ละติจูด 16.8039 , ลองจิจูด 101.308 ความสูงจากระดับน้ำทะเล

สถานที่ตั้ง

วัดศรีธรรมมา ตำบลบ้านติ้ว อำเภออำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67110

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

ประเภทที่ 2 วัด วัดร้าง ศาสนสถาน

ความสำคัญ/ลักษณะ

วัดศรีธรรมมา ตั้งอยู่ที่บ้านน้อย หมู่ 8 ตำบลบ้านติ้ว อำเภอหล่มสัก สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีเนื้อที่ประมาณ 6 ไร่ 3 งาน 4 ตารางวา อาณาเขตทิศเหนือติดต่อห้วยขอนแก่น ทิศใต้ติดต่อกับถนน ทิศตะวันออกติดต่อกับทุ่งนา ทิศตะวันตกติดต่อกับถนน พื้นที่วัดเป็นที่ราบลุ่ม อาคารเสนาสนะต่างๆ มี อุโบสถกว้าง 7 เมตร ยาว 14 เมตร สร้างด้วยคอนกรีต ศาลาการเปรียญกว้าง 12 เมตร ยาว 18 เมตร สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2510

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

หน่วยอนุรักษ์ฯ

แก้ไขเมื่อ

2020-02-24

ข้อมูลสถิติ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
เอกสาร

การใช้งบประมาณตามแผนงานต่างๆ

ชื่อ รายละเอียด งบประมาณ ปี เอกสาร

รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม

ชื่อ รายละเอียด ปี เอกสาร