ภาพเขียนสีถ้ำผาฆ้อง 2


ละติจูด 16.893056 , ลองจิจูด 101.957222 ความสูงจากระดับน้ำทะเล

สถานที่ตั้ง

ตำบลผานกเค้า อำเภออำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย์ 42180

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

ประเภทที่ 4 แหล่งโบราณคดีทั้งที่ขุดค้นแล้ว และยังไม่ได้ขุดค้น โบราณวัตถุ

ความสำคัญ/ลักษณะ

ภาพเขียนสีถ้ำผาฆ้อง 2 อยู่บนภูผาฆ้อง ห่างจากบ้านห้วยส้มใต้ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ 3 กม.  มีการขุดค้นที่ถ้ำผาฆ้อง 2 นี้ ได้พบเศษภาชนะดินเผาลายเชือกทาบ 8 ชิ้น กับเศษกระดูกสัตว์ประเภท กวาง ละมั่ง หมู วัว และเปลือกหอย ซึ่งมีร่องรอยการเผาไฟ จากหลักฐานทำให้สันนิษฐานได้ว่าถ้ำนี้ถูกใช้เป็นที่พักชั่วคราวในฤดูล่าสัตว์เท่านั้น เป็นถ้ำอย่างแท้จริงมี 2 คูหา หันหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ภาพเขียนสีปรากฎอยู่ในคูหาแรกมีอยู่ด้วยกัน 5 กลุ่ม เขียนด้วยสีแดงคล้ำ แบ่งได้เป็น 4 ประเภท ภาพคน มีเพียงภาพเดียว เขียนแบบเค้าโครงร่างระบายสีเงาทึบ ภาพมือ มี 11 มือ มือขวา 4 มือซ้าย 6 ทำโดยวิธีทาบมือทาสีบนผนัง ภาพสัตว์ ภาพคล้ายวัวหรือกระทิง ? 4 ภาพ มีเพียง 1 ภาพที่ชัดเจนมาก ระบายสีแบบเงาทึบ ภาพลายเส้นหรือสัญลักษณ์ ลายเส้นตรง เส้นโค้ง และภาพลายเส้นรูปตาข่าย (ซึ่งอยู่ร่วมกับภาพมือเสมอ ซึ่งน่าจะมีความหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง) (ที่มา : http://www.era.su.ac.th/)

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

หน่วยอนุรักษ์ฯ

แก้ไขเมื่อ

2020-05-21

ข้อมูลสถิติ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
เอกสาร

การใช้งบประมาณตามแผนงานต่างๆ

ชื่อ รายละเอียด งบประมาณ ปี เอกสาร

รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม

ชื่อ รายละเอียด ปี เอกสาร