ข่าวสารและกิจกรรม-การอบรมโครงการเผยแพร่ระบบคลังข้อมูลแหล่งสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม วันที่ 23 ธันวาคม 2562


การอบรมโครงการเผยแพร่ระบบคลังข้อมูลแหล่งสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม วันที่ 23 ธันวาคม 2562

23/12/2019 - 24/12/2019

การอบรมโครงการเผยแพร่ระบบคลังข้อมูลแหล่งสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม วันที่ 23 ธันวาคม 2562 ณ ห้องแซฟไฟร์ โรงแรมโนโวเทล แพลทินัม ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร