ข่าวสารและกิจกรรม-การขับเคลื่อนหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดน่าน โรงเรียนสตรีศรีน่าน


การขับเคลื่อนหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดน่าน โรงเรียนสตรีศรีน่าน

24/03/2021 - 30/06/2021

วันพุธ ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ , หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดน่าน,..โดยอาจารย์สมเจตน์ วิมลเกษม และอาจารย์จีรวรรณจันทร์ระวี ธรรมะ , พบผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศรีน่าน, ผู้อำนวยการสมเพ็ชร งามธุระ และรองฯ ชัชวาล ชุ่มวงศ์เกี่ยวกับที่ตั้งหน่วยอนุรักษ์ฯ.../ ขอบคุณในความลงตัวของคณะผู้บริหาร,ผู้ประสานงาน,ผู้ปฏิบัติการ หน่วยอนุรักษ์ฯ น่าน. อย่างมีประสิทธิภาพ ความราบรื่น ความเข้าใจสบายใจ การขับเคลื่อนงานอนุรักษ์ฯ จะก้าวต่อไป ในรูปของคณะอนุกรรมการอนุรักษ์ฯ น่าน , และ คณะผู้ปฏิบัติงานอนุรักษ์ฯ อย่างชัดเจนทุกกระบวนการ.///

.....อาจารย์สมเจตน์ วิมลเกษม มอบหนังสือประวัติศาสตร์น่านและถอดรหัสวัดภูมินทร์ , หน่วยอนุรักษ์ฯ มอบเอกสารคู่มือการปฏิบัติงานหน่วยอนุรักษ์ฯ แก่รองผู้อำนวยการบริหารงานทั่วไป , และมอบปฏิทินพื้นเมืองล้านนาให้กลุ่มงานที่ตั้ง รร.สตรีศรีน่าน ,(/) มอบเสื้อตัวแทนประชุมภาคีอนุรักษ์ฯ แก่ อาจารย์สมเจตน์ วิมลเกษม ด้วย.

ข่าวสารและกิจกรรมภายในเดือน