ข่าวสารและกิจกรรม-การประชุมประจำปีภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด พ.ศ.2562


การประชุมประจำปีภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด พ.ศ.2562

27/03/2019 - 29/03/2019

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปะกรรมท้องถิ่น จังหวัดสงขลา (สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา)

จัดการประชุมประจำปีภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหัด พ.ศ.2562

ดร.ราชรถ ปัญญาบุญ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ในฐานะหัวหน้าหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น จังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยในนายธิบดิ์ เซซัง เจ้าหน้าที่หน่วยอนุรักษ์ฯเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ระหว่างวันที่ 27-29 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

ข่าวสารและกิจกรรมภายในเดือน