วัดชีนางเกา


ละติจูด 16.4782829382 , ลองจิจูด 99.5224134382

พิกัด

ตำบลในเมือง อำเภออำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62000

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

วัด วัดร้าง ศาสนสถาน

ความสำคัญ/ลักษณะ

คงเหลือเฉพาะตัวโบสถ์หลังคาชำรุด ตัวผนังโบสถ์ก่อสร้างด้วยอิฐถือปูน กรอบบานประตูซึ่งทำด้วยไม้เหลืออยู่ ภายในมีพระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัย

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

เป็นโบราณสถานที่เก่าแก่ แต่ตกค้างสำรวจ วัดนี้จึงไม่มีผู้รับผิดชอบดูแลเอาใจใส่

แก้ไขเมื่อ

2021-03-12

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
แผนงานและโครงการ
การเสนอแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ รายละเอียด งบประมาณ เอกสาร สถานะ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ งบประมาณ วันที่รายงาน เอกสาร