วัดชีนางเกา


ละติจูด 16.4782829382 , ลองจิจูด 99.5224134382

สถานที่ตั้ง

ตำบลในเมือง อำเภออำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62000

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

วัด วัดร้าง ศาสนสถาน

ความสำคัญ/ลักษณะ

คงเหลือเฉพาะตัวโบสถ์หลังคาชำรุด ตัวผนังโบสถ์ก่อสร้างด้วยอิฐถือปูน กรอบบานประตูซึ่งทำด้วยไม้เหลืออยู่ ภายในมีพระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัย

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

เป็นโบราณสถานที่เก่าแก่ แต่ตกค้างสำรวจ วัดนี้จึงไม่มีผู้รับผิดชอบดูแลเอาใจใส่

หน่วยอนุรักษ์ฯ

แก้ไขเมื่อ

2021-03-12

ข้อมูลสถิติ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
เอกสาร

การใช้งบประมาณตามแผนงานต่างๆ

ชื่อ รายละเอียด งบประมาณ ปี เอกสาร

รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม

ชื่อ รายละเอียด ปี เอกสาร