วัดพระธาตุดอนเต้า (วัดป่าพระธาตุหลวง)


ละติจูด 19.4518840275 , ลองจิจูด 99.728242953

พิกัด

ตำบลแม่เย็น อำเภออำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

วัด วัดร้าง ศาสนสถาน

ความสำคัญ/ลักษณะ

วัดป่าพระธาตุหลวง เป็นวัดโบราณตั้งอยู่ในเวียงหวาย อยู่ในทิศตะวันออกของเวียงในจารึกแผ่นอิฐโบราณขุดได้ ณ วัดเวียงห้าว เมื่อปี พ.ศ. 2490 มีขนาด ความกว้าง 12 นิ้ว ยาว 12 นิ้ว หนา 3 นิ้ว ได้บันทึกเรื่องราว พาดพิงถึงเมืองพันนาต่าง ๆ ว่าพันนาหวาย ได้มีหมื่นอ้ายเก้าเป็นเจ้าของพันนา (แผ้วถางนา) ได้สร้างพระธาตุเจ้าขึ้น 1 ดวง มี ขนาดกว้าง ยาว 2 วา สูง 3 วา 1 ศอก บรรจุพระธาตุไว้ 1 ดวง และของมีค่าอื่น ๆ อีกมากมาย เมื่อปี จ.ศ. 876 หรือ พ.ศ. 2057 และเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2101 ได้เกิดศึกพม่ามาตีเมืองเจียงฮาย (เชียงราย) ทำให้บ้านเมืองวุ่นวาย องค์พระธาตุจึงขาดการดูแล ทำให้ทรุดโทรมลงมากนานเกือบ 200 ปี ต่อมาเมื่อมีการปราบปรามขับไล่พม่าออกไปแล้วจึงได้มีการบูรณะองค์พระธาตุ ขึ้นหลายครั้งการบูรณะครั้งสุดท้าย เมื่อมีการตั้งหมู่บ้านดง ขึ้นมา เมื่อปี พ.ศ. 2451 ได้มาการบูรณะขึ้นอีกแต่ชาวบ้านเห็นว่าพระธาตุอยู่ในป่า ยากแก่การดูแลรักษา จึงมาสร้างวัดข้างล่างขึ้นอีกวัดหนึ่ง คือ วัดดงน้ำล้อม

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

แก้ไขเมื่อ

2020-12-03

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
แผนงานและโครงการ
- ไม่มีเอกสาร -