วัดช้างสี


ละติจูด 18.581744 , ลองจิจูด 99.007827

พิกัด

ตำบลในเมือง อำเภออำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

วัด วัดร้าง ศาสนสถาน

ความสำคัญ/ลักษณะ

วัดช้างสี ที่ตั้ง ชุมชนช้างสี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง ยุคสมัยการสร้าง ยุคหริภุญไชย ความสำคัญ เป็นวัดภายในเขตคูเมือง ตั้งอยู่ ทางด้านเหนือของเมืองใกล้ประตูช้างสี สันนิษฐานว่าสร้างในราว พ.ศ. 1250 โดย พระนางจามเทวี เมื่อเสร็จจากศึกต้านขุนหลวงมิลังคะ สิ่งสำคัญภายในวัด ได้แก่ หอไตร

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

แก้ไขเมื่อ

2019-09-19

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
แผนงานและโครงการ
การเสนอแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ รายละเอียด งบประมาณ เอกสาร สถานะ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ งบประมาณ วันที่รายงาน เอกสาร