ถ้ำพระ (วัดถ้ำพระ)


ละติจูด 19.917517007 , ลองจิจูด 99.7889259893

พิกัด

ตำบลแม่ยาว อำเภออำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

แหล่งโบราณคดีทั้งที่ขุดค้นแล้ว และยังไม่ได้ขุดค้น โบราณวัตถุ

ความสำคัญ/ลักษณะ

ไม่ปรากฎประวัติความเป็นมาจากเอกสารทางประวัติศาสตร์ใด ๆ จากหลักฐานทางโบราณคดี สันนิษฐานว่าโบราณสถานแห่งนี้ มีอายุอยู่ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ตั้งอยู่ที่ถ้ำพระ บริเวณดอยถ้ำพระ ห่างจากตัวเมืองเชียงรายไปทางทิศตะวันตกประมาณ 4-5 ก.ม. บนฝั่งซ้ายของแม่น้ำกก จากการสำรวจพบเครื่องมือหินกะเทาะที่ทำด้วยหินกรวดไดอะเบส หินชนวนสีเขียว ในกลุ่มเครื่องมือแบบไซแอเมียน นอกจากนี้ยังพบภาชนะดินเผาแบบไม่มีลายและมีลายเชื่อทาบ เครื่องมือทำด้วยกระดูก กระดูกสัตว์ และเปลือกหอย ปัจจุบันยังมีพระสงฆ์จำพรรษา

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

แก้ไขเมื่อ

2020-12-03

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
แผนงานและโครงการ
- ไม่มีเอกสาร -