เจดีย์กลางตลาดเก่ากลางเมืองลำพูน


ละติจูด 18.5692757299 , ลองจิจูด 99.0080868206

พิกัด

ตำบลในเมือง อำเภออำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

แหล่งโบราณคดีทั้งที่ขุดค้นแล้ว และยังไม่ได้ขุดค้น โบราณวัตถุ

ความสำคัญ/ลักษณะ

สร้างประมาณ พุทธศตวรรษที่ 23ปัจจุบันมีสภาพเสื่อมโทรม

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

มีต้นไม้และวัชพืชขึ้นบนโบราณสถานจนก่อให้เกิดการปรักหักพังไปบางส่วนแล้วและยังมีการก่อสร้างอาคารร้านค้ารอบตัวโบราณสถาน

แก้ไขเมื่อ

2019-09-18

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
แผนงานและโครงการ
การเสนอแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ รายละเอียด งบประมาณ เอกสาร สถานะ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ งบประมาณ วันที่รายงาน เอกสาร