แหล่งโบราณคดีถ้ำหลวงนางนอน


ละติจูด 20.3906830122 , ลองจิจูด 99.8766819996

สถานที่ตั้ง

ตำบลโป่งผา อำเภออำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

แหล่งโบราณคดีทั้งที่ขุดค้นแล้ว และยังไม่ได้ขุดค้น โบราณวัตถุ

ความสำคัญ/ลักษณะ

ไม่มีข้อมูล

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

หน่วยอนุรักษ์ฯ

แก้ไขเมื่อ

2020-12-03

ข้อมูลสถิติ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
เอกสาร
- ไม่มีเอกสาร -