กู่บ้านประตูโขง


ละติจูด 18.5672008495 , ลองจิจูด 99.04563129

พิกัด

ตำบลบ้านกลาง อำเภออำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

แหล่งโบราณคดีทั้งที่ขุดค้นแล้ว และยังไม่ได้ขุดค้น โบราณวัตถุ

ความสำคัญ/ลักษณะ

เป็นเจดีย์ที่สร้างประมาณพุทธศตวรรษที่ 23-24ปัจจุบันมีสภาพเหลือเพียงบางส่วน และถูกปล่อยทิ้งร้างอยู่กลางทุ่งนา

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

มีต้นไม้ขึ้นบนโบราณสถานถูกปล่อยทิ้งร้าง สภาพทรุดโทรม

แก้ไขเมื่อ

2019-09-18

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
แผนงานและโครงการ
การเสนอแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ รายละเอียด งบประมาณ เอกสาร สถานะ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ งบประมาณ วันที่รายงาน เอกสาร