วัดเชิงหวาย


ละติจูด 14.5488774425 , ลองจิจูด 100.478801599

พิกัด

ตำบลหัวไผ่ อำเภออำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

วัด วัดร้าง ศาสนสถาน

ความสำคัญ/ลักษณะ

ไม่มีข้อมูล

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

แก้ไขเมื่อ

2020-12-03

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
แผนงานและโครงการ
- ไม่มีเอกสาร -