วัดเชิงหวาย


ละติจูด 14.5488774425 , ลองจิจูด 100.478801599

สถานที่ตั้ง

ตำบลหัวไผ่ อำเภออำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

วัด วัดร้าง ศาสนสถาน

ความสำคัญ/ลักษณะ

ไม่มีข้อมูล

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

หน่วยอนุรักษ์ฯ

แก้ไขเมื่อ

2020-12-03

ข้อมูลสถิติ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
เอกสาร
- ไม่มีเอกสาร -