กู่เฮือง


ละติจูด 18.656389655 , ลองจิจูด 99.1061760823

พิกัด

ตำบลบ้านธิ อำเภออำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51180

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

แหล่งโบราณคดีทั้งที่ขุดค้นแล้ว และยังไม่ได้ขุดค้น โบราณวัตถุ

ความสำคัญ/ลักษณะ

กู่เฮือง ตั้งอยู่ที่บ้านศรีดอนชัย ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ สร้างประมาณพุทธศตวรรษที่ 23-24 เป็นเจดีย์ขนาดเล็ก สภาพเป็นเนินดินขนาดใหญ่ ขนาดเล็ก อยู่กลางที่นา ตัวกู่เฮืองเป็นอาคารทรงมณฑปก่ออิฐสอดิน ฉาบปูน มีขนาดเล็ก มีรูปทรงสี่เหลี่ยมตั้งแต่ฐานจนถึงยอด เรือนธาตุทำเป็นมุขติดผนังสี่ทิศ หันหน้าไปทางตะวันออก ซึ่งเจาะเป็นช่องประตูเข้าสู่ภายในอาคาร ส่วนที่เหลืออีกสามด้านก่อผนังทึบ ทำเป็นซุ้มจระนำ มีลวดลายปูนปั้นประดับอยู่ตามส่วนต่าง ๆ ของอาคาร เช่น ที่ส่วนฐานของอาคารในชั้นบัวหงาย ส่วนเรือนธาตุชั้นล่างเป็นชั้นบัวลูกแก้วอกไก่ ประดับด้วยลายลูกประคำเป็นแถวยาวในกรอบเส้นลวด ในส่วนลายประดับบัวเชิงประจำยามอก และบัวรัดเกล้า ที่มุมผนัง ผนังย่อมุมทำเป็นกรอบเส้นหยักรูปสามเหลี่ยม ภายในประดับด้วยลายดอกไม้ ใบไม้ ลายประดับดอกซุ้มจระนำ เป็นซุ้มโค้งมีหยักแหลม กาบปลายซุ้มโค้งออกกรอบซุ้มประดับด้วยลายดอกไม้ใบไม้ อยู่ภายในแนวลูกประคำเส้นลวดที่ทำเป็นกรอบ ทั้งด้านบนและด้านล่าง หน้าบันของซุ้มจระนำ ทำเป็นลวดลายต่าง ๆ คือ ทิศตะวันออกทำเป็นลายธรรมจักร ทิศเหนือประดับด้วยลายรูปนกยูงในแผ่นวงกลม ล้อมรอบด้วยลายลูกประคำเส้นลวดและลายใบไม้ ทิศใต้เป็นลวดลายรูปม้า ในแผ่นวงกลมโดยรอบ มีร่องรอยคล้ายกับลวดลายประดับหน้าบันด้านทิศเหนือ ลายปูนปั้นที่ประดับที่กู่เฮือง มีลักษณะคล้ายกับลายปูนปั้นที่เจดีย์วัดเจ็ดยอด จังหวัดเชียงใหม่

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

เกิดการเสื่อมโทรมตามธรรมชาติ และถูกลักลอบขุดค้น

แก้ไขเมื่อ

2019-09-18

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
แผนงานและโครงการ
การเสนอแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ รายละเอียด งบประมาณ เอกสาร สถานะ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ งบประมาณ วันที่รายงาน เอกสาร