พิพิธภัณฑ์ทหารบกจังหวัดเชียงราย (บ้านจอมพล ป. พิบูลสงคราม)


ละติจูด 19.9140970301 , ลองจิจูด 99.8246960185

พิกัด

ตำบลเวียง อำเภออำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

พิพิธภัณฑ์ สถาปัตยกรรม พระราชวัง

ความสำคัญ/ลักษณะ

เป็นบ้านไม้ 2 ชั้น สไตล์สวิตเซอร์แลนด์ ตั้งอยู่ม่อนจอมพล หรือม่อนจอมแจ้ง ใกล้กับค่ายเม็งรายมหาราช สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2484-2485 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้รับรองจอมพล ป. พิบูลสงคราม เมื่อครั้งเดินทางมาตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ต่อมาบ้านหลังนี้ได้เปลี่ยนมาเป็นที่ทำการของหลายหน่วยงาน จนเมื่อปี พ.ศ. 2539 จึงได้ปรับปรุงพื้นที่เพื่อใช้เป็นพิพิธภัณฑ์ แหล่งเรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์และสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัด และเปิดเป็นทางการเมื่อปี พ.ศ. 2555 ภายในจัดแสดงข้าวของเครื่องใช้และห้องต่าง ๆ เช่น ห้องรับแขก ห้องนอน และห้องทำงาน นอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการต่าง ๆ เช่น โครงการพระราชดำริ โครงการพัฒนาดอยตุง ประวัติกองทหารเมืองเชียงราย แผนผังเมืองเชียงราย และชีวประวัติของจอมพล ป. พิบูลสงคราม

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

แก้ไขเมื่อ

2020-12-03

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
แผนงานและโครงการ
- ไม่มีเอกสาร -