งานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ


ละติจูด 17.0532959386 , ลองจิจูด 99.6839751923

พิกัด

ตำบลเมืองเก่า อำเภออำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย รหัสไปรษณีย์ 64210

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

แหล่งโบราณคดีทั้งที่ขุดค้นแล้ว และยังไม่ได้ขุดค้น โบราณวัตถุ

ความสำคัญ/ลักษณะ

เชื่อกันว่างานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ ถือกำเนิดขึ้นเป็นครั้งแรกในสมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานีประมาณ 700 ปีเศษมาแล้ว มีหลักฐานจากศิลาจารึกหลักที่ 1 และยังปรากฏในหนังสือนางนพมาศหรือตำรับท้าวศรีจะฬาลักษณ์ ประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟได้สืบทอดวิวัฒนาการมาเรื่อย ๆ จนถึงสมัยปัจจุบันนี้ยังคงมีการจัดงานลอยกระทงกันอย่างมโหฬารทุกวันเพ็ญเดือน 12 ของทุกปีของทุกภาค

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

ผลกระทบจากประชาชนที่เข้าเที่ยวชมงานประเพณีเป็นจำนวนมาก ก่อให้เกิดความสกปรก โดยเฉพาะกระทงที่นำมาลองในสระตระพังต่าง ๆ ส่วนใหญ่ประดิษฐ์จากโฟมและกระดาษ เป็นที่นิยมอย่างกว้างขวาง ทำให้มีขยะจากฃโฟมมากขึ้น นอกจากจะดูไม่สวยงาม ยังทำลาย ทัศนียภาพ

แก้ไขเมื่อ

2021-05-20

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
แผนงานและโครงการ
การเสนอแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ รายละเอียด งบประมาณ เอกสาร สถานะ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ งบประมาณ วันที่รายงาน เอกสาร