วัดกลางเวียง


ละติจูด 19.9107280287 , ลองจิจูด 99.8324740103

พิกัด

ตำบลเวียง อำเภออำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

วัด วัดร้าง ศาสนสถาน

ความสำคัญ/ลักษณะ

วัดกลางเวียง สร้างขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 1975 เดิมชื่อวัดจั๋นต๊ะโลก (วัดจันทน์โลก) เพราะมีต้นจันทน์แดงต้นใหญ่อยู่กลางวัดเป็นไม้มงคลที่ชาวเมืองบูชา และหลังบูรณะเมืองเชียงรายช่วงปลดแอกจากพม่า ก็ได้ตั้งเสาหลักเมืองขึ้นที่นี่ในปี พ.ศ. 2417 เลยมีชื่อว่าวัดจั๋นต๊ะโลกกลางเวียง แต่ต่อมาต้นจันทน์แดงโดนพายุพัดล้มไป เลยลดชื่อเหลือแค่วัดกลางเวียง เสาต้นที่เห็นปัจจุบันนี้สร้างแทนเสาหลักเมืองต้นเดิมที่ล้มไปแล้ว บริเวณที่เคยมีต้นจันทน์ ตอนนี้สร้างเป็นเจดีย์ช้างล้อม อยู่หลังวิหาร

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

แก้ไขเมื่อ

2020-12-03

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
แผนงานและโครงการ
- ไม่มีเอกสาร -