คูเมืองบ้านด้าย


ละติจูด 15.5029822915 , ลองจิจูด 99.9808257312

พิกัด

ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภออำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี รหัสไปรษณีย์ 61000

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

แหล่งโบราณคดีทั้งที่ขุดค้นแล้ว และยังไม่ได้ขุดค้น โบราณวัตถุ

ความสำคัญ/ลักษณะ

พบสระน้ำโบราณ 1 สระ รกรุงรังตื้นเขินอยู่ติดกับคูเมืองด้านทิศตะวันตก พบเศษภาชนะดินเผากระจัดกระจายอยู่ทั่วไปบริเวณริมแม่น้ำแควตากแดด และเครื่องปั้นดินเผาอยู่ในความครอบครองของชาวบ้านอยู่ในสภาพเรียบร้อย 10 ชิ้น และพบพระพิมพ์ดินเผา อิฐเผาซึ่งแตกหักโดยพบอยู่บนเนินดิน

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

ทิศตะวันตกของคูเมืองมีน้ำกัดเซาะตลิ่งพังทลายลงทุกปี คูเมืองบางตอนถูกทำลายเพื่อใช้เป็นช่องทางเดินเข้าหมู่บ้าน

แก้ไขเมื่อ

2021-06-01

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
แผนงานและโครงการ
การเสนอแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ รายละเอียด งบประมาณ เอกสาร สถานะ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ งบประมาณ วันที่รายงาน เอกสาร