เชียงแสนน้อย (เวียงปรึกษา)


ละติจูด 20.2425617833 , ลองจิจูด 100.123937802

สถานที่ตั้ง

ตำบลเวียง อำเภออำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

ชุมชนโบราณ เมืองโบราณ อุทยานประวัติศาสตร์

ความสำคัญ/ลักษณะ

ลักษณะคูน้ำคันดิน 2 ชั้น ส่วนใหญ่ยังสมบูรณ์เฉพาะด้านทิศใต้พังทลายไปบางส่วน พบศาสนสถาน ได้แก่พระธาตุสองพี่น้องและฐานวิหารตลอดจนเศษภาชนะบางส่วน ภายนอกเขตแหล่งชุมชน

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

หน่วยอนุรักษ์ฯ

แก้ไขเมื่อ

2018-09-10

ข้อมูลสถิติ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
เอกสาร
- ไม่มีเอกสาร -