เมืองเชียงแสน


ละติจูด 20.2730931267 , ลองจิจูด 100.086897032

พิกัด

ตำบลเวียง อำเภออำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57150

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

ชุมชนโบราณ เมืองโบราณ อุทยานประวัติศาสตร์

ความสำคัญ/ลักษณะ

เมืองเชียงแสน สร้างขึ้นบนที่ราบฝั่งตะวันตกของแม่น้ำโขงตรงตำแหน่งที่แม่น้ำคำไหลมาบรรจบที่บริเวณด้านใต้ของตัวเมือง กำแพงเมือง-คูเมืองเป็นคูน้ำคันดิน ชั้นเดียว มีแนวเป็นส้นตรงปิดล้อมบริเวณ 3 ด้าน คือ ด้านเหนือ ใต้และตะวันตก ส่วนด้านตะวันออกเป็นแม่น้ำโขง แนวด้านตะวันตกหักยื่นออกเป็นมุมมีรูปร่างเป็นรูปเหลี่ยมมุมยาวไปตามลำน้ำโขง คูเมืองขุดลึกถึงระดับกักเก็บน้ำต่อเชื่อมถึงกัน โดยรับน้ำจากเขื่อนปิดกั้นทางน้ำไหลจากทางเหนือที่มุมเมืองตะวันตกเฉียงเหนือ และจากคลองขุดแม่น้ำคำลงสู่คูเมืองใกล้ประตูเมืองหนองมูด กำแพงด้านในเป็นอิฐก่อสูง มีฐานดินลาดลงเป็นร่องน้ำเป็นแนวขนานกำแพงเมือง ด้านนอกคูเมืองเป็นคันดินรักษาระดับน้ำมีประตูเมืองสร้างเป็นลักษณะป้อมมีคูและกำแพงอิฐโอบล้อม ยื่นออกไปจากแนวกำแพง 5 แห่ง ด้านเหนือ 1 แห่ง ด้านตะวันตก 3 แห่ง และด้านใต้ 1 แห่ง จากป้อมประตูเมืองป่า (เชียงแสน) มีร่องชลประทานขุดคู่ขนานรับกับแนวเขตกำแพงเมือง-คูเมืองด้านนอกตลอดแนวไปทางทิศใต้จนถึงมุมเมืองตะวันตกเฉียงใต้ บริเวณเมืองเชียงแสนและพื้นที่โดยรอบและพบหลักฐานการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มาก่อนสมัยประวัติศาสตร์ โดยพบเครื่องมือหินตั้งแต่หินกะเทาะจนถึงสมัยหินขัด ซึ่งมีอยู่ทั่วไปในบริเวณที่ราบและเนินเขา

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

แก้ไขเมื่อ

2020-12-03

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
แผนงานและโครงการ
การเสนอแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ รายละเอียด งบประมาณ เอกสาร สถานะ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ งบประมาณ วันที่รายงาน เอกสาร