วัดเจดีย์กลางทุ่ง


ละติจูด 16.4644511916 , ลองจิจูด 99.524855866

พิกัด

ตำบลนครชุม อำเภออำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

วัด วัดร้าง ศาสนสถาน

ความสำคัญ/ลักษณะ

เจดีย์วัดกลางทุ่งนี้เป็นเจดีย์แบบเดียวกันกับเจดีย์ที่วัดกโลทัยหรือเจดีย์ที่วัดวังพระธาตุเมืองไตรตรึงส์ ลักษณะเด่นคือก่อสร้างด้วยอิฐถือปูนเป็นฐานสี่เหลี่ยมซ้อนกัน 3 ชั้น มีแว่นฟ้า 2 ชั้น ย่อเหลี่ยมไม้ยี่สิบตรงกลางเป็นซุ้มแบบซุ้มโค้งสุโขทัยและต่อไปก็เป็นยอด

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

มีเถาไม้เลื้อยที่ขึ้นรอบ ๆ ฐานขององค์เจดีย์ มีหญ้าคาและหญ้าพงขึ้นรก สูงท่วมศรีษะ

แก้ไขเมื่อ

2018-09-10

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
แผนงานและโครงการ
- ไม่มีเอกสาร -