เขาปลาร้า


ละติจูด 16.2599434989 , ลองจิจูด 99.651355426

พิกัด

หมู่ 3 บ้านชายเขา ตำบลป่าอ้อ อำเภอลานสัก ตำบลลานสัก อำเภออำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี รหัสไปรษณีย์ 61160

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

แหล่งโบราณคดีทั้งที่ขุดค้นแล้ว และยังไม่ได้ขุดค้น โบราณวัตถุ

ความสำคัญ/ลักษณะ

บริเวณเพิงผาถ้ำด้านตะวันตกเฉียงใต้ของเขา ระดับความสูงประมาณ 320 เมตร มีภาพเขียนสีบนผนังตลอดแนวยาวประมาณ 9 เมตร มีคุณค่าทางศิลปกรรมอย่างมาก เป็นยุคก่อนประวัติศาสตร์ มีรูปคนและรูปสัตว์ เขียนด้วยสีแดงและสีดำ  แสดงชีวิตความเป็นอยู่ยุคเกษตรกรรม กรมศิลปากรแบ่งภาพเขียนสีออกเป็น 6 กลุ่มภาพที่ปรากฏมีกว่า 40 รูปลักษณ์ แต่ที่ปรากฏชัดเจน เขียนเสร็จสมบูรณ์หรือค่อนข้างสมบูรณ์มีประมาณ 30 รูปลักษณ์ ส่วนใหญ่เป็นรูปคนในท่าทางต่าง ๆ กัน รวมทั้งการแสดงความสัมพันธ์กับคนสัตว์  สัตว์ที่ปรากฏในภาพ  ได้แก่  สุนัข  ไก่  เต่า  กบ (หรืออึ่งอ่าง)  กวาง  วัว  กระทิง

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

มีการใช้สีสเปรย์ฉีดพ่นบริเวณผนังถ้ำ

แก้ไขเมื่อ

2021-06-01

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
แผนงานและโครงการ
การเสนอแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ รายละเอียด งบประมาณ เอกสาร สถานะ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ งบประมาณ วันที่รายงาน เอกสาร