สระนารายณ์


ละติจูด 15.5964358341 , ลองจิจูด 99.9001237623

พิกัด

ตำบลหนองหลวง อำเภออำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี รหัสไปรษณีย์ 61150

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

แหล่งโบราณคดีทั้งที่ขุดค้นแล้ว และยังไม่ได้ขุดค้น โบราณวัตถุ

ความสำคัญ/ลักษณะ

สิ่งสำคัญได้แก่ สระน้ำโบราณ ชื่อสระนารายณ์ สัณนิษฐานเป็นสมัยก่อนประวัติศาสตร์ค้นพบอิฐที่หลงเหลืออยู่ในบริเวณนี้ ปราสาทอิฐ ทรุดโทรมพังทลายแล้ว พบอิฐมีลักษณะสมบูรณ์รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีลักษณะพิเศษคือ ช่วงระหว่างเหลี่ยมด้านยาวของอิฐเป็นรอยปาดเฉียงประมาณ 1/3 ของอิฐ ทั้ง 2 เหลี่ยม รูปร่างคล้ายใบเสมา สันนิษฐานว่าจะเป็นยุคสมัยเดียวกับบึงคอกช้าง แท่นหินขนาดใหญ่ เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าฝังอยู่ในดินลึกประมาณ 2 เมตร ชาวบ้านเชื่อกันว่าเป็นแท่นหลักเมือง ปัจจุบันยังคงฝังอยู่ในพื้นดิน เห็นเพียงบางส่วนที่โผล่ขึ้นมาเหนือพื้นดิน

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

แก้ไขเมื่อ

2021-06-01

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
แผนงานและโครงการ
การเสนอแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ รายละเอียด งบประมาณ เอกสาร สถานะ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ งบประมาณ วันที่รายงาน เอกสาร